Aanmelding bij zoekmachines - zoekmachine optimalisatie zoekmachine optimalisatie en zoekmachine marketing
         

Aanmelding bij zoekmachines - zoekmachine optimalisatie

Whitelines.net biedt tips voor succesvolle positionering en optimalisatie van uw site voordat u uw site gaat aanmelden bij een zoekmachine. We raden u aan eerst de informatie over zoekmachines (stap 1) te lezen. Hierin worden de concepten van zoekmachines verklaard.

We behandelen hier de volgende onderwerpen.

Gebruik de link om naar de desbetreffende tekst te springen.


Waarom moet ik mijn site aanmelden?

De meest bezochte pagina's op het web zijn die van de zoekmachines. Hoe anders kunnen internet gebruikers de door hun gezochte informatie vinden in de hooiberg van miljarden webpagina's? Dit betekent ook dat website bezitters hun pagina's moeten aanmelden bij de zoekmachines, zodat geintereseerden uw informatie kunnen vinden. Dit aanmelden betekent niets anders dan de zoekmachine vertellen dat uw site moet worden opgenomen in hun database. Dit kan in de meeste gevallen GRATIS. De zoekmachine stuurt aan uw aanmelding een robot op uw site af, die uw site beoordeelt en na goedkeuring opneemt.

Indien u uw site niet aanmeldt dan zal het aantal bezoekers op uw website niet vanzelf toenemen (tenzij u natuurlijk veel reclame voor uw site maakt). Dit is een ander verhaal wanneer u een URL (het internet adres of de domeinnaam van uw website) heeft geregistreerd die voor de hand ligt. Dan komen er automatisch geinteresseerden naar uw site. Voorbeelden hiervan zijn www.gebruikteauto.nl of www.boekenmarkt.nl. U moet er dan uiteraard wel voor zorgen dat de domeinnaam de lading dekt.

Heeft u nog geen domeinnaam? Ga dan naar de domein registratie pagina om een nog beschikbare domeinnaam te zoeken en vast te leggen. Kijk eens of de door u gewenste .COM naam nog beschikbaar is (naam zonder "http://" intypen);

uw .COM:

U kunt ook wachten totdat een robot uw site bezoekt. Dit gebeurt meestal automatisch, wanneer de robot bijvoorbeeld een andere site heeft bezocht waarop een link naar uw site vermeld staat. Op deze indirecte manier wordt u automatisch opgenomen in de zoekmachine waar de robot voor werkt.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat u uw site helemaal niet bekend wilt maken op het web. Bij het onderwerp robots geven we enkele tips hoe u uw website, of gedeelten ervan kunt beschermen tegen het bezoek van een robot.

Ga naar boven

Hoe moet ik mijn site aanmelden?

Het aanmelden van een website kan handmatig of automatisch. Het automatisch aanmelden wordt verzorgd door verschillende "URL Promotion Services". Dit zijn internet diensten die zich vaak aandienen met kreten als "Submit your URL to 1550 searchengines for only $ 99,00".
Handmatig aanmelding heeft naar onze mening veel voordelen boven de automatische variant. Het belangrijkste voordeel is dat u de procedure van de desbetreffende zoekmachine volgt, en dat u daarmee de voortgang van uw aanmelding kunt monitoren. Het nadeel is dat u binnen uw beperkte tijd veel minder zoekmachines kunt bereiken dan een automatische service dat kan. Zie het verschil als het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit.

Ga naar boven

Handmatig mijn URL aanmelden?

Om uw website handmatig aan te melden bij de zoekmachines moet u een aantal acties uitvoeren. Whitelines.net helpt u hierbij, want u kunt gebruik maken van de links op onze landenpagina's die u leiden naar de juiste pagina's van de zoekmachines om de aanmelding te doen.

Deze pagina's vragen u om een kort formulier in te vullen met gegevens over uw website. Men vraagt in ieder geval uw URL en meestal ook uw emailadres. Soms zijn er meer gegevens nodig, met name indien het gaat om opname in een directory (lees vooraf even de informatie over de verschillende typen zoekmachines).
Na uw toevoeging zal een robot uw website bezoeken. Als het bevalt wat hij ziet zal de site worden opgenomen in de database. In het geval van aanmelding bij een directory zal uw site meestal handmatig worden beoordeeld.

Het bezoek van robots en het handmatig beoordelen biedt u helaas geen enkele garantie tot opname in de database van de zoekmachine. Whitelines.net gaat proberen u te helpen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Daarvoor moet u de tips op deze pagina goed lezen, en doorvoeren in uw website.

Ga naar boven

Alleen de toppagina aanmelden?

Er wordt veel gediscussieerd over vraag of je alleen de toppagina van een website moet aanmelden. De robot van de zoekmachine bezoekt immers na een tijdje uw top-pagina, en vindt via de aldaar vermelde links de andere pagina's van uw website.

Anderen zeggen dat u elke pagina dient aan te melden. Dit wordt ook wel een "deep submit" genoemd. Deep submission zorgt er namelijk met zekerheid voor dat al uw pagina's in de zoekmachines worden geindexeerd (indien ze worden goedgekeurd). Maar we raden u af teveel pagina's op deze manier aan te melden, want dan wordt het gezien als "spam" ofwel vervuiling.

We hebben op deze discussie geen eenduidig antwoord. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de desbetreffende zoekmachine. Indien er niets over wordt gezegd, meldt dan alleen de toppagina en de andere, meest belangrijke pagina's van uw site aan. En bovendien niet meer dan vijf (het liefst minder) per dag.

Ga naar boven

Noteer de datum van aanmelding!

Noteer altijd de datum waarop u uw site bij een zoekmachine heeft aangemeld. Dit kan handig zijn bij het monitoren van uw mogelijke indexering in de database. De meeste zoekmachines stellen voor dat u de site opnieuw moet aanmelden wanneer deze binnen een bepaalde periode (vaak twee maanden) niet is opgenomen.

Ga naar boven

Wanneer wordt mijn site opgenomen?

De tijd tussen het aanmelden en het opnemen in de database (indexering) varieert tussen de twee weken en twee maanden. Bij kleinere of lokale zoekmachines kan deze tijd korter zijn.

Er is ook een toenemend aantal zoekmachines die een versnelde aanmelding bieden. Juist, u moet er wel voor betalen! Grote zoekmachines als Altavista, Lycos, Looksmart en Yahoo! vragen een bedrag varierend tussen de 99,00 en 299,00 dollar per aanmelding (soms per jaar) en garanderen een beoordeling (en opname) binnen een periode van een tot vijf weken.

Ga naar boven

Waar moet ik mijn site aanmelden?

Meld uw site in ieder geval bij de grote, globale zoekmachines aan. Deze staan voornamelijk vermeld in stap 4 op deze site. Tevens adviseren wij uw site aan te melden bij de regionale zoekmachines, tenminste als uw site voldoet aan de opname criteria van deze diensten (stap 5 ).

In sommige landenlijsten zal het u opvallen dat veel zoekmachines van elkaars diensten gebruik maken. De meest gebruikte toplevel databases zijn dmoz.org en Inktomi. Ook Ask Jeeves, Alltheweb, Direct Hit, Google en Looksmart zijn belangrijke basis bronnen. Zorg er in ieder geval voor dat u in deze databases wordt opgenomen.

Ga naar boven

Wat zijn robots?

Een robot is een programma dat de "hypertext" (link) structuur van websites naloopt door een document te lezen en vervolgens alle documenten waarnaar wordt verwezen recursief te lezen. Dit gaat in feite oneindig door en in theorie zal een robot op deze wijze het hele web kunnen aflopen, en zo alle informatie die aanwezig is vinden. Dit zal echter eeuwig gaan duren, en om die reden gaan robots vaak selectief te werk.

Robots functioneren als een normale web browser. Normale web browsers (Netscape, Microsoft IE) hebben zelf niet de capaciteit van een robot, omdat ze door mensenhanden worden bediend. Ze zullen de pagina's waarna op een pagina wordt verwezen niet automatisch laden (alleen de plaatjes op de desbetreffende pagina worden geladen). Robots doen dat wel, zonder enige bediening. Ze worden ook wel "Web Wanderers", "Web Crawlers", of "Spiders" genoemd. Deze benamingen zijn een beetje misleidend omdat ze doen vermoeden dat de software zich zelfstandig van site naar site (dus van server naar server) verplaatst zoals een virus dat doet. Dit is pertinent niet het geval, want een robot laadt eenvoudigweg de pagina's die hij bezoekt, zoals u dat doet met uw browser.

De informatie voor een robot staat in een file robots.txt, die in de root van uw webdirectory moet staan. Deze file bevat in ieder geval de volgende (dik gedrukte) informatie:

User-agent: *
Disallow:
/Templates/

"User-agent:" geeft aan voor welke robots deze file bestemd is. De asterix (*) geeft aan dat deze info voor alle robots geldt. Met "Disallow:" geeft u aan welke directories van uw site niet mogen worden bezocht. Het voorbeeld zorgt ervoor dat de /Templates/ directory door robots wordt overgeslagen. U mag meerdere disallow regels in uw robots.txt file hebben.
Met "Disallow: /" geeft u aan dat de robots uw hele site niet mogen bezoeken.

Ga naar boven

De titel van de pagina

Het liefst wilt u natuurlijk dat uw website bovenaan de lijst verschijnt indien er naar bepaalde woorden wordt gezocht. Dit kan door een aantal eenvoudige tips worden beinvloed. Die worden hierna opgesomd.

De titel van een pagina is een van de belangrijkste beinvloeders die de rangorde van uw site binnen een zoekmachine bepaalt. De titel mag in geen geval langer zijn dan 60 tekens (inclusief spaties), en hij wordt in de top van de HTML code van uw pagina geplaatst tussen de <TITLE> en </TITLE> directieven. Zorg ervoor dat de titel de inhoud van uw pagina dekt. "Welkom bij Whitelines.net" is een zinloze titel. Die zegt niets over de inhoud (volgens de logica van zoekmachines). Een soortgelijke regel geldt voor de keywords en description meta tags.

Ga naar boven

De keywords en description meta tags

Meta tags worden gebruikt in een webpagina om robots informatie te verschaffen over een document. De meta tags staan boven in de HTML code van een document genoemd, tussen de <HEAD> en </HEAD> directieven.

De meeste robots herkennen de standaard "keywords", "description", "author" en "robot" meta tags. Deze tags geven de maker van de website enige controle over de wijze waarop hun pagina's worden opgenomen in de database van een zoekmachine, en waar op de lijst ze worden gepresenteerd indien er op de desbetreffende keywords wordt gezocht.

De meest belangrijke meta tags zijn de "keywords" en de "description". De eerste tag mag maximaal 874 tekens lang zijn (inclusief spaties en leestekens), en een woord mag niet meer dan drie maal voorkomen! Gebruik dus niet <gele bloemen, rode bloemen, blauwe bloemen, paarse bloemen>, want robots houden hier niet van.
De description tag mag maximaal 150 tekens bevatten.

Een voorbeeld van deze twee meta tags;

<META NAME="keywords" CONTENT="bloemen bezorgservice, Den Haag">
<META NAME="description" CONTENT="Wij bezorgen bloemen binnen de regio Den Haag">

Ga naar boven

Het aantal en de locatie van keywords

De keywords die in uw meta tags staan vermeld moeten meerdere malen op de cruciale plaatsen van uw pagina voorkomen. Zoekmachines geven de voorkeur aan pagina's waar de keywords bovenaan de pagina terugkomen. Dit kan bijvoorbeeld door ze te noemen in de koppen van uw alinea's. En noem ze dan opnieuw in de alinea's zelf. Des te vaker ze boven in de pagina worden genoemd, des te hoger zal uw site worden ingedeeld (of "higher ranking").

Door het gebruik van tabellen en Javascript in de HTML code kunnen keywords als het ware naar beneden worden gedrukt. De tekst in de tweede kolom in een twee koloms tabel staat verder naar beneden in de code dan de tekst in de eerste kolom. Zorg er dus voor dat de keywords zeker ook in de eerste kolom staan vermeld!

Ga naar boven

Hoe vaak kan ik mijn pagina opnieuw aanmelden?

Meld uw pagina's bij grote veranderingen steeds opnieuw aan. De robots van de meeste zoekmachines bezoeken uw site regelmatig, maar sommige doen dat niet. Opnieuw aanmelden na grote veranderingen kan dus geen kwaad.

Ga naar boven

Wat is link populariteit?

Nog beter dan er alleen voor te zorgen dat de meta tags en keywords aan de eisen voldoen is zeker te stellen dat uw site veel bezoeken krijgt vanaf (of via) andere websites. Steeds meer zoekmachins gaan ervan uit dat een pagina die via vele andere pagina's wordt bezocht belangrijk is, en daarom krijgt die pagina een betere ranking. De hedendaagse algoritmes voor link populariteit gaan verder en kijken ook naar de link populariteit van de pagina's waar de links vandaan komen. Indien die orginele pagina's ook een hoge link populariteit hebben dan is de uiteindelijke targetpagina (uw pagina) kennelijk erg in trek!

Het is dus erg belangrijk dat u uw pagina aanmeldt bij de vele start- en linkpagina's. Hiermee wordt vaak automatisch aan de tweede eis voldaan. De meeste startpagina's hebben een hogere linkpopulariteit. Indien uw pagina dan wordt vermeld op die link-pagina, dan beinvloedt dat uw ranking in de zoekmachines dus positief.

Google is de meest belangrijke zoekmachine op het internet. Deze zoekmachine werkt met een interessante maar ook complexe manier van bepalen van linkpopulariteit. Lees daarom onze opinie over Google en hoe het belangrijke Google Page Rank mechanisme werkt. Of bekijk ons Google Page Rank calculatie model.

Ga naar boven

Hoe zit het met betalingen voor zoekmachine diensten?

Zoekmachines hebben de zoekdiensten jarenlang gratis verzorgd, en hebben daardoor grote hoeveelheden bezoekers per dag aan zich gebonden. De hoofdinkomsten worden nog steeds door reclames (web-ads) verzorgd, want de leveranciers zijn natuurlijk geinteresseerd in de grote hoeveelheden bezoekers. De eersten betalen dan ook tarieven die varieren tussen de US$ 10,00 en US$ 100,00 per CPM. CPM is een afkorting voor 1000 impressies. Een impressie is elke keer dat het desbetreffende plaatje met reclame (web-add) op een browser wordt getoond.

Sinds eind 2000 vraagt een groeiend aantal zoekmachines geld:

1) om uw site versneld in de database op te nemen (Express)
2) indien een zoeker uw site via de zoekmachine bezoekt (Pay-per-Click)
3) indien u een hoge ranking op een bepaald keyword wilt krijgen (Pay per Ranking of Bid-for-Location)

Op onze site herkent u de zoekmachines waar u moet betalen om uw website aan te melden via de Express of Pay-per-Click / Pay-per-Ranking URL Aanmelding knop. Gratis aanmeldingen gaan via de Gratis URL Aanmelding button.

Express Aanmelding

Een groot aantal zoekmachines vraagt geld indien een website URL aan hun database moet worden toegevoegd. Ze garanderen dan dat uw site binnen een korte periode wordt gecontroleerd en dat deze bij goedkeuring tegen betaling aan de database wordt toegevoegd. Het alternatief is een gratis aanmelding waarmee u een robot vraagt uw site te bezoeken. Hier worden sowieso geen garanties meer gegeven, en bovendien duurt deze manier van aanmelden tussen de twee en acht weken.

Voorbeelden van zoekmachines / directories met betaalde aanmeldingen zijn zijn Altavista, Inkomi, Teoma en Yahoo!. Ze vragen allemaal $$ en garanderen opname binnen 1 tot 6 weken de site wordt goedgekeurd.

Pay-per-Click / Pay-per-Ranking Aanmelding

Een andere manier van betalen aan zoekmachines zal naar onze mening de toekomst van zoekmachines gaan beinvloeden. Deze zogenaamde pay-per-click of pay-per-ranking (bid-for-location) zoekmachines vragen bedrijven die websites willen aanmelden een bod te doen op keywords die gerelateerd zijn aan hun site. Bedrijven melden hun website dan aan via beschrijvingen, pagina titels en een lijst van keywords. Ze geven tevens de bedragen (en de limieten) aan die ze willen betalen voor elk keyword. Degene die het meest betaalt voor een keyword verschijnt bovenaan de lijst op het moment dat dit keyword door een bezoeker wordt ingetikt. Wordt er doorgeklikt, dan betaalt de website eigenaar.

Indien een bedrijf bijvoorbeeld besluit om US$ 0,20 voor het keyword "degelijke auto's" te betalen, dan zal deze, indien andere aanbieders maximaal US$ 0,19 betalen, bovenaan de lijst verschijnen. Indien men had besloten slechts US$ 0,02 te betalen dan zou men op een lagere rangorde eindigen. Helemaal onderaan de lijst verschijnen de niet betalende websites.

Op dit momen betalen bedrijven alleen aan de pay-per-click machines, op het moment dat een bezoeker daadwerkelijk doorklikt naar de desbetreffende website via de gevonden link (clickthrough). Voorbeelden van pay-per-click en bid-for-location zoekmachines zijn respectievelijk Overture.com en Kanoodle.com. Overture (voorheen GoTo.com) is overigens een van de meest succesvolle zoekmachines.

Ga naar boven

 


Powered by Google

Zoekmachine promotie:

Hoe werken zoekmachines en informatie over zoekmachines. Hoe werken zoekmachines en informatie over zoekmachines.
Over aanmeldingen bij zoekmachines en zoekmachine optimalisatie. Over aanmeldingen bij zoekmachines en zoekmachine optimalisatie.
Controleer de zoekmachine vriendelijkheid met een website test. Controleer de zoekmachine vriendelijkheid met een website test.
Zoekmachine aanmelding bij de globale zoekmachines. Zoekmachine aanmelding bij de globale zoekmachines.
Zoekmachine aanmelding bij de regionale zoekmachines. Zoekmachine aanmelding bij de regionale zoekmachines.

Kindvriendelijke zoekmachinesKindvriendelijke zoekmachines

Zoekmachines per land

Afghanistan
ArgentiniŽ
AustraliŽ
BelgiŽ
BraziliŽ
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongkong
Ierland
India
Irak
Iran
IsraŽl
ItaliŽ
Japan
Korea
Liechtenstein
Macao
MaleisiŽ
Mexico
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Rusland
Saoedi ArabiŽ
Singapore
Spanje
Thailand
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid Afrika
Zweden
Zwitserland

Thema zoekmachines

Adult Entertainment
MP3

Nederlandse versie  Deutsche Version  English version
Disclaimer | Domein Registratie | Link | Opinie | Over | Statistieken
Copyright (c) 1999-2003 Whitelines Communications
aanmelding bij zoekmachines - zoekmachine optimalisatie